Den

Měsíc

Rok


ce
02

Rozměry (lך×v): 248×240×248 mm

KM Beta a.s.
Dolní Valy 3739/4, 695 01 Hodonín
závod KM Beta a.s.
696 81 Bzenec - Přívoz
info linka: 800 150 200
IČ: 25316583
06
1020-CPD-060022856
Certifi kát EN ISO: 9001:2009
Číslo oznámeného subjektu 1020
POV č. 2.2.2

 

EN 771-2
Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I
SENDWIX 8DF-LD

Určené použití: Pro chráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění s maltou pro tenké ložné spáry

 
Zvolte datum dle vašeho CE štítku a vygenerujte jej.